YETERLİLİKLER
Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek2-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek3-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek4-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek5-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek6-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek7-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 8-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmek9-YÜKSEK LİSANS: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili teknik yaklaşım bilinci ve muhakeme becerisini edinmek 10-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili en az bir dilde(İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek ve yorumlayabilmek11-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 12-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki Yüksek Lisans derecesi yeterlilikleri üzerinde kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek13-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek14-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek15-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgisayar yazılımı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ilgili programları kullanabilmek16-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki bilgileri araştırmak, toplamak ve etik çerçevede değerlendirerek kullanabilmek 17-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaşabileceği sorunlara akademik düzeyde stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm önerileri üretebilmek18-DOKTORA: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili yüksek Lisans düzeyinde edinilmiş teknik yaklaşım bilincini akademik düzeyde yorumlayabilmek 19-DOKTORA: Alanı ile ilgili en az bir yabancı dilde ileri düzeyde (İngilizce) yabancı kaynakları okuyabilmek, tercüme edebilmek, yazılı ve sözlü görsel iletişim kurabilmek 20-DOKTORA: Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulanabilmek

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ